De verkoop is gestart!

30 maart '16

Op 30 maart is de verkoop gestart van de 28 vrijstaande woningen met multifunctioneel bijgebouw. Je hebt tot woensdag 20 april de tijd om je keuzes te bepalen. Ga aan de slag met de woningconfigurator, stel je woning samen en schrijf je online is.

De inschrijving sluit op 20 april om 12.00 uur.

Toewijzing

Toewijzing van de kavels aan kandidaat-kopers vindt plaats door BPD Ontwikkeling BV. Als er meerdere inschrijvingen zijn op dezelfde kavel houdt BPD zich eveneens het recht voor toe te wijzen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 1e voorkeurskeuze. Uiterlijk 27 april word je op de hoogte gesteld of je al dan niet een kavel met een woning toegewezen hebt gekregen.